Get Adobe Flash player

ใบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
ทะเบียนเลขที่ 0125555014472

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริษัทขายและจำหน่ายปุ๋ย ยา เคมีเกษตร โกรว์ มอร์ ราคา ปลีก - ส่ง

บริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด


บริษัทขายและจำหน่ายปุ๋ยเคมี โกรว์ มอร์ ราคา ปลีก -ส่ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเคมีเกษตรอันดับ 1 (ภายใต้ชื่อการค้า โกรว์ มอร์) ปุ๋ยโกรว์มอร์ เป็นปุ๋ยที่ได้รางวัล BLUE RIBBON BEST FERTILIZER OF THE WORLD และเป็นที่ยอมรับต่อเกษตรกรโดยทั่วไป เมื่อนำไปใช้กับพืชไร่ และพืชสวน ว่าเป็นปุ๋ยชั้นดี และมีคุณภาพสูง ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอย่างแท้จริง


สิ่งสำคัญและข้อดีของปุ๋ยโกรว์มอร์ คือ

 • มีปริมาณการใช้น้อยกว่าปุ๋ยชนิดอื่น ๆ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกันแล้ว
 • ปุ๋ยโกรว์มอร์  ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้กับกล้วยไม้ พืชไร่ พืชสวน หรือพืชทั่ว ๆ ไปเช่น ผักกินใบ ผักกินหัว  ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ  และข้าว ซึ่งมีธาตุอาหาร ทำให้ไม้ดูดซึมได้ง่าย และสามารถละลายน้ำได้อย่างดี 100 % ไม่ตกผลึก
 • ปุ๋ยโกรว์มอร์ถูกออกแบบให้มีธาตุอาหารสมดุลย์  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูง 
 • ปุ๋ยโกรว์มอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน และสามารถใช้ได้ทุกระยะของความต้องการ

โดยพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้

 • เป็นธาตุอาหารที่ได้ละลายน้ำ 100% ใช้พ่นในสวนไม้ผลหรือพืชที่ใกล้ระยะเก็บเกี่ยวโดยไม่พบสารตกค้างในผลผลิต
 • มีความปลอดภัยต่อพืชทุกชนิดและมีประสิทธิภาพต่อพืชทุกระยะของการเจริญเติบโต
 • ประกอบด้วยธาตุอาหารที่มีสัดส่วนกว้างที่ใช้ได้กับพืชหลายชนิด
 • สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหลายชนิดได้ทันที เป็นปุ๋ยที่สามารถใช้ผสมกับสารกำจัดแมลงและสารป้องกันกำจัดโรคพืชทั่วไปได้เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับการใช้ฉีก หรือพ่น
 • มีความสม่ำเสมอกัน ทุกๆ หยด มีสูตรของธาตุอาหารที่ครบ และเท่ากันหมด
 • เป็นธาตุอาหารที่ได้ละลายน้ำ 100% ใช้พ่นในสวนไม้ผลหรือพืชที่ใกล้ระยะเก็บเกี่ยวโดยไม่พบสารตกค้างในผลผลิต
 • มีความปลอดภัยต่อพืชทุกชนิดและมีประสิทธิภาพต่อพืชทุกระยะการเติบโต
 • ประกอบด้วยธาตุอาหารที่มีสัดส่วนกว้างที่ใช้ได้กับพืชหลายชนิด
 • สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหลายชนิดได้ทันที เป็นปุ๋ยที่สามารถใช้ผสมกับสารกำจัดแมลงและสารป้องกันกำจัดโรคพืชทั่วไปได้เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับการใช้ฉีก หรือพ่น
 • มีความสม่ำเสมอกัน ทุกๆ หยด มีสูตรของธาตุอาหารที่ครบ และเท่ากันหมด
 • เป็นปุ๋ยที่ประกอบด้วยสารคีเลตและสารทำละลายที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพืชสามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมด ไม่มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองหลงเหลืออยู่


สารคีเลตและธาตุอาหารรอง

 • ปุ๋ยโกรว์มอร์  ทุกสูตร ประกอบด้วยธาตุอาหารรองที่มีคีเลตรวมชนิดพิเศษ ผลิตจาก Na4 EDTA สูตร ปุ๋ยโกรว์มอร์ สูตรใหม่ของบริษัทมีระดับของความสามารถในการจับกับธาตุอาหารรองได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากสูตรพิเศษของบริษัทที่องค์ประกอบทางเคมีที่คงตัว การผสมในน้ำที่มีความเป็นกรด-ด่างต่างกัน น้ำที่มีความกระด้างหรืออุณหภูมิของการผสมสารที่ต่างออกไปจึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของคีเลตซึ่งหมายถึงธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่จำเป็นยังละลายได้และเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในต้นพืชทุกๆ สภาพของการปลูก